Hjelp Og Slik Gjør Du Det For Windows Sharepoint Services Technology Versjon 3

Merk at begge metodene for automatisk utlogging krever at valget «Logg inn automatisk neste gang» ikke er aktivt. Hvis dette valget er aktivt, vil XS Office kunne brukes uten å logge inn med brukernavn og passord. Dette gjelder da kun fra den PCen du aktiverte denne avkrysningsboksen. Se Innledning – Logge inn for mer informasjon om dette. Autentisering benyttes for å kontrollere brukeres identitet. Autentiseringen skjer typisk via brukernavn og passord. Denne autentiseringen skal gi svar på spørsmålet «Hvem er brukeren?».

Nederst til høyre i bildet har du en egen tabell med sammendrag for salgsmulighetene i utvalget. Her vil du kunne se estimert omsetning, sum for pipeline, høyeste salg og antall salg fordelt på vunnede salg, uavklarte salg og tapte salg https://dllkit.com/nn/dll/mfc120u. Viser oppføringer med ordresum som er «større eller lik», «mindre eller lik», «lik» eller «forskjellig fra» en angitt verdi. Viser oppføringer med reell omsetning som er «større eller lik», «mindre eller lik», «lik» eller «forskjellig fra» en angitt verdi. Viser oppføringer med fremdrift i salgsprosessen som er «større eller lik», «mindre eller lik», «lik» eller «forskjellig fra» en angitt verdi. Viser oppføringer med emne og/eller fritekstnotat som inneholder angitt tekst. Viser oppføringer med emne som inneholder angitt tekst.

  • Det finnes en egen hurtigtast for å vises søkesiden.
  • Det er ikke mulig å fjerne din egen tilgang til «Admin» eller «Admin» – «Tilgangskontroll».
  • For å forenkle plasseringen av bokser i forhold til hverandre, kan du bruke funksjonen «Fest til rutenett» (av engelsk «snap to grid»).
  • Avdelingskontor som selgeren angitt i salgsordren er tilknyttet.

Dette gjøres ved å velge blant ansatte med aktive brukerkontoer i nedtrekkslisten på verktøylinjen. Navn på den ansatte det føres timer for vil vises med uthevet tekst i informasjonsruten «Utvalg» oppe til venstre i timeregistreringsskjemaet.

Felter I Liste For Prosjektgrupper

Dersom du ønsker å opprette en ny brukerkonto for en eksisterende ansattoppføring, velg «Ny brukerkonto» fra verktøylinjen på siden Admin – Brukerkontoer. Angir om den ansatte er med i organisasjonens salgsavdeling. Brukes for å velge hvilke ansatte som skal med i salgsrapporter. Denne avkrysningsboksen overføres til fanekortet «Ansettelsesforhold» etter opprettelse av ansatt. Brukergrupper opprettes ved å velge «Ny brukergruppe» fra verktøylinjen på siden Admin – Brukergrupper. Brukergrupper opprettes ved å velge «Ny brukergruppe» fra verktøylinjen på siden «Admin – Brukergrupper». «Admin – Logo» gir deg mulighet til å legge inn organisasjonens logo.

Nummerserie For Prosjekter

Sorterer kontaktpersoner etter når de sist ble endret. Om kontaktpersonen benyttes som standard referanse ved opprettelse av tilbud og ordre mot firmaet. Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen. Notatene kan kobles mot firma og prosjekt og vil dermed vises i firma- og prosjektkort for angitt firma og prosjekt.

No comments yet.

Deja una respuesta